Program do Analizy Ryzyka Danych Osobowych

Program do Analizy Ryzyka Danych Osobowych

ARDO EXPERT 2.0 (Analiza Ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych)

Program do analizy ryzyka danych osobowych.

Program umożliwia przeprowadzenie analizy ryzyka ogólnie stosowaną i najpopularniejszą metodyką, w której ryzyko naruszenia bezpieczeństwa wylicza się jako kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (niepożądanego zdarzenia) oraz skutków działania zagrożenia na aktywa (konsekwencje wystąpienia niepożądanego zdarzenia). Program generuje macierz ryzyka, w której przedstawiono ryzyka naruszenia bezpieczeństwa aktywów w wyniku działania zagrożeń. Program zawiera biblioteki aktywów, zagrożeń, podatności, zabezpieczeń i umożliwia automatyzację pracy. Szczegółowe wytyczne dotyczące całościowego procesu zarządzania ryzykiem przedstawiono w normie ISO/IEC 27005 . W programie ARDO EXPERT 2.0 zastosowano metodykę jakościową.

 Cechy programu:

 • generowanie macierzy ryzyka
 • raportowanie
 • automatyzacja pracy
 • biblioteki danych
 • zapisywanie stanu do pliku

Prezentacja wideo:

Instrukcje wideo:

Prezentacja wideo - przykład analizy ryzyka danych osobowych
Prezentacja wideo - przykład analizy ryzyka danych osobowych - szczególne kategorie

 

Producentem oprogramowania jest F-TEC.pl. Cennik oprogramowania dostępny jest na stronie producenta. Na stronie producenta można pobrać również wersję demonstracyjną w celu przetestowania funkcjonalności programu.

Przejdź na stronę producenta oprogramowania F-TEC.pl (kliknij tutaj)

 

Szczegółowe cechy programu
 • Ogólnie stosowana i najpopularniejsza metodyka analizy ryzyka
 • Program pozwala na identyfikację: aktywów, zagrożeń, podatności, zabezpieczeń
 • Program pozwala wskazać, które zagrożenia działają na aktywa, jakie te aktywa posiadają podatności, oraz wdrożyć optymalne zabezpieczenia
 • W programie możemy określić wielkość ryzyk i dokonać oceny ryzyka
 • Generowanie gotowych raportów zawierających analizę ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji
 • Zapisywanie raportu w formacie DOC
 • Zapisywanie stanu analizy ryzyka do pliku w celu późniejszego wykorzystania tych danych do kolejnej analizy ryzyka
 • Gotowe biblioteki danych
 • Automatyzacja pracy