Linki

Przydatne linki

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

http://www.abw.gov.pl/

 

Biuletyn Informacji Publicznej ABW:

http://bip.abw.gov.pl/

 

Forum ABW:

http://forum.abw.gov.pl/

 

Strona ABW dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego:

http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/79/154/BEZPIECZENSTWO_TELEINFORMATYCZNE.html

 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

http://www.skw.gov.pl/

 

Strona SKW dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego:

http://bip.skw.gov.pl/skw/bezpieczenstwo-teleinfo/5107,Bezpieczenstwo-teleinformatyczne.html

 

Biuletyn Informacji Publicznej SKW:

http://bip.skw.gov.pl/

 

Katalog produktów zatwierdzonych/dopuszczonych przez NATO:

http://www.ia.nato.int/niapc/

 

Katalog produktów (narzędzi/urządzeń) kryptograficznych zatwierdzonych/dopuszczonych przez UE:

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/corporate-policies/classified-information/information-assurance/

 

 

Producenci i dostawcy środków ochrony kryptograficznej:

http://www.pacomp.com.pl/index.html

http://www.enigma.com.pl

http://www.tl2000.com.pl/

http://www.cryptotech.com.pl/index,content.html

 

 

Producenci i dostawcy środków ochrony elektromagnetycznej:

http://www.jakusz.com/

http://www.siltec.com.pl/

http://www.wil.waw.pl/