Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Co to jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Warunkiem wykonywania umów przez przedsiębiorców, które wiążą się z dostępem do informacji niejawnych jest zdolność do ochrony informacji niejawnych, czego potwierdzeniem jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydawane dla informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej. Przy czym przez przedsiębiorcę należy rozumieć jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, czyli kolokwialnie mówiąc firmę prywatną.

Kiedy nie potrzeba świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność jednoosobowo i osobiście, nie wymagane jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wystarczy wtedy poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o przeszkoleniu wydane przez ABW lub SKW.

Umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” nie wymagają posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Stopnie zdolności do ochrony

Rozróżnia się stopnie zdolności do ochrony informacji niejawnych:

  • świadectwo pierwszego stopnia: rozumiane jako pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych;
  • świadectwo drugiego stopnia: rozumiane jako zdolność do ochrony informacji niejawnych z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w systemach teleinformatycznych;
  • świadectwo trzeciego stopnia: rozumiane jako zdolność do ochrony informacji niejawnych z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych obiektach

Po co są stopnie zdolności. Może się okazać, że firma będzie przetwarzała informacje niejawne wyłącznie w formie papierowej, tzn. otrzymuje dokumenty i posiada kancelarię tajną. W takim przypadku nie ma potrzeby posiadać systemu teleinformatycznego. Wiąże się to z oszczędnościami, koszt systemu jest wysoki, a dodatkowo należy liczyć się z kosztem akredytacji bezpieczeństwa, to też kosztuje. Firmie wystarczy wtedy świadectwo drugiego stopnia. Inny przykład, to firma posiada dostęp do informacji w instytucji państwowej, korzysta z systemów teleinformatycznych w tej instytucji. Wtedy wystarczy świadectwo trzeciego stopnia.

Klauzule tajności

W zależności od klauzuli informacji niejawnych świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydawane są na różne okresy ważności.

Gdy ubiegamy się o świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

  • „ściśle tajne” to okres zdolności ochrony wynosi 5 lat, to samo świadectwo potwierdza okres zdolności do ochrony informacji „tajnych” na 7 lat, a „poufnych” 10 lat;
  • „tajne” to okres zdolności ochrony wynosi 7 lat, to samo świadectwo potwierdza okres zdolności do ochrony informacji „poufnych” na 10 lat;
  • „poufne” to okres zdolności ochrony wynosi 10 lat

Informacje międzynarodowe

Dla informacji międzynarodowych, ABW albo SKW wydaje odrębne świadectwa potwierdzające zdolność do ochrony tych informacji niejawnych o klauzuli stanowiącej zagraniczny odpowiednik klauzuli „tajne” lub „poufne”.

Umowa z przedsiębiorcą

W umowie związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej zawiera się instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego, czyli wymagania ochrony, skutki i zakres odpowiedzialności wykonawcy, klauzulę tajności informacji wytwarzanych przez przedsiębiorcę, sposób postępowania z informacjami niejawnymi przez przedsiębiorcę.