Przepisy

USTAWA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych: pobierz plik pdf

Tekst ustawy: przejdź

 

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

Rozporządzenie  z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego: pobierz plik pdf

Tekst rozporządzenia: przejdź

 

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

Rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych: pobierz plik pdf

Tekst rozporządzenia: przejdź

 

 KANCELARIE TAJNE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych: pobierz plik pdf

Tekst rozporządzenia: przejdź

 

OZNACZANIE MATERIAŁÓW

Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności: pobierz plik pdf

Tekst rozporządzenia: przejdź

 

KONTROLA

Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych: pobierz plik  pdf

Tekst rozporządzenia: przejdź

 

PRZEWOŻENIE MATERIAŁÓW

Rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne: pobierz plik pdf

Tekst rozporządzenia: przejdź

 

INNE

Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego: pobierz plik pdf

Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez ABW albo SKW czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego: pobierz plik pdf

 

UNIA EUROPEJSKA

Decyzja rady z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE: pobierz plik pdf

Tekst decyzji: przejdź

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny(2001/844/EC z dnia 29 listopada 2001 r.):  pobierz plik pdf

Tekst decyzji: przejdź