system niejawny - pendrive

Czy można używać pendrive w systemach niejawnych?

Można używać nośników USB FLASH typu pendrive, ale nie jest to zalecane. Może się zdarzyć system niejawny, w którym dane zewnętrzne mamy dostarczane na nośnikach typu pendrive, zewnętrznych dyskach twardych. W takim przypadku, w celu zachowania użyteczności systemu i jego przeznaczenia, dopuszczamy używanie nośników zewnętrznych pendrive, dysków zewnętrznych itd. Na przykład mamy dostarczany materiał dowodowy do systemu na takich nośnikach.

Najpowszechniejszym nośnikiem w systemach niejawnych, służącym do przenoszenia danych, jest nośnik typu CD/DVD. Łatwo go oznaczyć klauzulą tajności i sygnaturą literowo-cyfrową, nie tak łatwo go zgubić. Można nagrać dane na nośnik CD/DVD w zamkniętej sesji tzn. że danych tych nie można skasować, a kolejnych danych nie można dograć. Nośnik ten wyszedł już praktycznie z powszechnego użytku, na rynku nie można zakupić komputerów z czytnikiem CD/DVD. Można natomiast zakupić zewnętrzny czytnik CD/DVD podłączany za pomocą USB do komputera i taki czytnik można używać w systemach niejawnych.

Nośniki zewnętrzne USB FLASH typu pendrive, zewnętrzne dyski twarde obecnie są powszechne i tanie w zakupie. Problemem w systemach niejawnych jest to, że pendrive mogą być bardzo małe, łatwo je zgubić, trudno oznaczyć klauzulą tajności i sygnaturą literowo-cyfrową, są wielokrotnego zapisu – dane można skasować z nośnika.

Pojawia się jednak inny aspekt, który zmusza nas do używania nośnika innego niż CD/DVD w systemie niejawnym. W przypadku konieczności instalacji systemu Windows po awarii komputera, nie zainstalujemy systemu operacyjnego z nośnika CD/DVD, bo wersja instalacyjna nie mieści się na standardowy nośnik CD/DVD. Zmuszeni jesteśmy używać np. pendrive 32 GB do instalacji systemu w przypadku awarii. Musimy zachować ciągłość działania systemu.

Opis dopuszczonych do użytkowania nośników w systemie niejawnych należy zamieścić w dokumencie szczególnych wymagań bezpieczeństwa, natomiast sposób jego użytkowania w procedurach bezpiecznej eksploatacji.