Wykonamy dokumentację bezpieczeństwa SWB i PBE dla niejawnego systemu

Przygotujemy dla ciebie dokumentację bezpieczeństwa (SWB i PBE) systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne.

 • Profesjonalna dokumentacja SWB i PBE
 • Gwarantujemy 100% skuteczność
 • Tanio i solidnie
 • Czas przygotowania dokumentacji to tylko 1 miesiąc

Zajmujemy się w sposób profesjonalny przygotowywaniem dokumentów SWB i PBE na potrzeby akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Posiadamy wieloletnią praktykę, w szczególności w zakresie akredytacji systemów teleinformatycznych. Zajmujemy się wszystkimi systemami teleinformatycznymi przetwarzającymi informacje niejawne: pojedyncze stanowiska komputerowe, sieci teleinformatyczne, wiele lokalizacji. Systemy przetwarzające informacje krajowe, międzynarodowe UE, NATO.

Każdy system teleinformatyczny, w którym przetwarzane są informacje niejawne musi posiadać dokumentację bezpieczeństwa, czyli dokumenty:

 • szczególne wymagania bezpieczeństwa
 • procedury bezpiecznej eksploatacji

  w skrócie SWB i PBE.

  Opis dokumentu SWB

  Dokument SWB, czyli szczególne wymagania bezpieczeństwa, jest systematycznym opisem sposobu zarządzania bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego. Prościej, SWB jest to dokument opisujący system teleinformatyczny, a także zastosowane środki ochrony.

  Podstawa prawna: art. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie informacji niejawnych

  Zawartość dokumentu SWB

  Dokument SWB powinien zawierać:

  • klauzule tajności informacji niejawnych
  • grupy użytkowników i ich uprawnienia w systemie TI
  • tryb bezpieczeństwa pracy
  • przeznaczenie systemu TI
  • funkcjonalność systemu TI
  • wymagania eksploatacyjne odnoszące się do wymiany informacji
  • lokalizację systemu TI

  Opis procesu zarządzania ryzykiem:

  • opis metodyki szacowania ryzyka
  • raport z procesu szacowania ryzyka
  • informacje o ryzyka szczątkowych
  • deklarację akceptacji ryzyk szczątkowych

  Ponadto dokument SWB powinien zawierać:

  • opis zastosowanych zabezpieczeń
  • informacje o poświadczeniach bezpieczeństwa
  • informacje o innych formalnych uprawnieniach do dostępu do IN
  • opis bezpieczeństwa fizycznego
  • środki ochrony fizycznej
  • granice i lokalizacje stref ochronnych
  • informacje o zastosowanych urządzeniach i narzędziach kryptograficznych
  • opis procesu ciągłości działania
   • tworzenie kopii zapasowej
   • odzyskiwanie systemu
   • zasilanie awaryjne
   • alternatywne łącza i urządzenia
  • konfiguracja systemu TI
  • konserwacja systemu TI
  • przeglądy systemu TI
  • serwis systemu
  • środki ochrony przed incydentami bezpieczeństwa
  • zastosowany antywirus
  • wprowadzanie poprawek i uaktualnień w systemie TI
  • informacje o ochronie nośników
   • oznaczanie
   • dostęp
   • transport
   • obniżanie klauzuli tajności
   • niszczenie nośników
  • opis identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników
  • opis identyfikacji i uwierzytelnienia urządzeń
  • opis środków kontroli dostępu
  • informacje o audycie wewnętrznym
  • opis zarządzania ryzykiem
  • informacje o zmianach w systemie TI
   • aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa
   • warunki ponownej akredytacji
  • informacje o wycofaniu systemu z eksploatacji

  Podstawa prawna: § 25 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

  Opis dokumentu PBE

  Dokument PBE, czyli procedury bezpiecznej eksploatacji, jest opisem sposobu i trybu postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym oraz zakresem odpowiedzialności użytkowników systemu teleinformatycznego i pracowników mających do niego dostęp. Mówiąc prościej PBE to zbiór procedur skierowanych do użytkowników, administratorów, inspektorów.

  Podstawa prawna: art. 2 pkt 8 Ustawy o ochronie informacji niejawnych

  Zawartość dokumentu PBE

  Dokument PBE powinien zawierać zbiór procedur odnoszących się do następujących zagadnień:

  • administrowanie systemem TI
  • administrowanie środkami ochrony
  • bezpieczeństwo urządzeń
  • bezpieczeństwo oprogramowania
  • zarządzanie konfiguracją sprzętową
  • zarządzanie konfiguracją programową
  • zasady serwisowania
  • zasady modernizowania
  • zasady wycofania elementów systemu
  • plany awaryjne
  • monitorowanie systemu TI
  • audyt systemu TI
  • zarządzanie nośnikami
  • zarządzanie materiałami kryptograficznymi
  • ochrona elektromagnetyczna
  • incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • szkolenia użytkowników
  • wprowadzanie i wyprowadzanie danych

  Podstawa prawna: § 26 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego


  Jeżeli są państwo zainteresowani ofertą to proszę o kontakt pod numerem telefonu: 668-528-756