Program do Analizy Zagrożeń

Program do analizy zagrożeń dla informacji niejawnych. Program powstał w celu przeprowadzenia analizy zagrożeń na którą składa się określenie poziomu zagrożeń oraz wybór środków bezpieczeństwa. Konieczność przeprowadzenia analizy zagrożeń wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. Zgodnie z rozporządzeniem wszystkie jednostki organizacyjne mają obowiązek określenia poziomu zagrożeń, o którym mowa w §3.6 rozporządzenia.

Cechy programu

 • metodyka zgodna z rozporządzeniem
 • wyznaczenie poziomu zagrożeń
 • dobór środków bezpieczeństwa fizycznego
 • raportowanie
 • automatyzacja pracy
 • biblioteki danych
 • zapisywanie stanu do pliku
 • sprawdzanie poprawności danych

 

Producentem oprogramowania jest F-TEC.pl. Cennik oprogramowania dostępny jest na stronie producenta. Na stronie producenta można pobrać również wersję demonstracyjną w celu przetestowania funkcjonalności programu.

Przejdź na stronę producenta oprogramowania F-TEC.pl (kliknij tutaj)

 

Szczegółowe cechy programu
 • Metodyka zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
 • Program pozwala na przeprowadzenie procesu wyznaczania poziomu zagrożeń, który jest podstawą do przeprowadzenia procesu doboru środków bezpieczeństwa fizycznego
 • Generowanie gotowych raportów zawierających opis i sposób wyznaczenia poziomu zagrożeń oraz opis i sposób doboru środków bezpieczeństwa fizycznego
 • Zapisywanie raportu w formacie doc
 • Zapisywanie stanu analizy zagrożeń do pliku w celu późniejszego wykorzystania tych danych do kolejnej analizy zagrożeń
 • Gotowe biblioteki danych
 • Automatyzacja pracy
 • Program zawiera moduł sprawdzenia poprawności danych, dzięki któremu nie zostaną naruszone wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych

 

Galeria:

Prezentacja wideo programu: